Från måndagen den 26:e oktober är det inte tillåtet att framföra golfbilar och golfmopeder på våra banor inkl. korthålsområdet.
Detta gäller fram till våren.

Medlemsansökan