• Hole in one

Hole-in-one

Definition av HIO enligt Spel- och Tävlingshandboken

Med hole-in-one (HIO) menas att ha score 1 enligt Regler för Golfspel, på ett hål under en påbörjad rond. Dessutom gäller följande villkor:

  • Banan måste ha giltig banvärdering.
  • Spelet ska ha påbörjats på av tävlingsledningen/klubben anvisad första tee och hålen ska ha spelats i rätt ordningsföljd.
  • Bollen ska ha hålats på ordinarie green efter ett slag från för ronden bestämd tee.
  • Scoren måste kunna intygas av markör, annan spelare eller person som sett slaget och godkännas av klubben.

Anmärkning 1: Ronden behöver inte fullföljas.
Anmärkning 2: Hålets längd saknar betydelse.
Anmärkning 3: Om en spelare har scoren 1 på hål 1 eller hål 2 (eller på båda) och det senare under ronden visar sig att spelaren brutit mot någon av följande regler: 4-1, 4-2, 4-4 (Klubbor) och 6-4 (Caddie) och om tävlingsregeln beträffande transportmedel används, är det inte hole-in-one.

Registrering av HIO

Efter avslutad rond skriver Du rent scorekortet och ser till att Du och markör signerar detta (även om ronden avbryts i förtid). Notera namn, Golf-ID och telefonnummer om Du inte känner markören. L

Se till att Ditt HIO blir registrerad på HIO-klubben.se.