• Bokningsregler

Generellt

 • Tidbokningen öppnar 1:e februari för gällande år
 • Vardagar: Alla tider är bokningsbara för medlemmar och gäster.
 • Helgdagar: Dessa dagar finns det reserverade starttider för både medlem och gäst
  men även som spontantider, se nedan under Reserverade starttider.
 • Alla bokade tider skall ankomst anmälas antingen i shopen, i terminalen, i Min
  Golf Bokning appen eller i ON‐Tag appen. Min Golf Bokning appen och On‐Tag
  appen kan du ladda ner i din tfn och anmäla ankomst, få avstånd på banan,
  scorekort och överföra hcp‐rundor.
 • För bästa spelrytm kommer bokningar i möjligaste mån att fyllas upp till 4 bollar.
  Shopen/Kansliet har befogenhet att flytta fram bokad tid max 20 min
 • Vid bokningar ska samtliga spelare identifieras med Golf‐Id.

Medlemmar

 • Medlem kan boka starttid från den 1 februari för gällande år.
 • Medlem kan ha 4 bokade starttider per bana varav max 2 får vara på helgdag.
 • Finns tillgänglighet på någon av banorna kan ni som medlem boka denna tiden tidigast kl 07.00 dagen innan utan att systemet tar hänsyn till antal bokningsbara tider

Gäster

 • Gäster kan boka starttid från den 1 februari för gällande år.
 • För gruppbokning eller företagsgolf vänligen maila oss på info@landskronagk.se.

Grupper från Boendepartners

 • När boendepartners till Landskrona GK bokar boende för sina gäster ges de även möjlighet att boka starttider i samband med bokningen. Dessa grupper kan vid undantagsfall bokas in på tider som är reserverade för medlemmar.
 • Boendets avbokningsregler gäller även för avbokningen av starttid.

Reserverade Starttider

Reserverade starttider för medlem och dess medföljande gäster lör/sön/helgdagar.

Erikstorp 18 hål

 • 07:40
 • 07.50‐08.00 (släpps tre dagar innan kl 07.00, ex. lördag släpps onsdag kl 07.00)
 • 09:10 ‐ 09:40
 • 10:30 ‐ 11:00 (släpps tre dagar innan kl 07.00 ex. lördag släpps onsdag kl 07.00)

Hildesborg 18 hål

 • 07.45
 • 07.55‐08.05 (släpps tre dagar innan kl 07.00 ex. lördag släpps onsdag kl 07.00)
 • 09:15 ‐ 09:45
 • 10:35 ‐ 11:05 (släpps tre dagar innan kl 07.00 ex. lördag släpps onsdag kl 07.00)

I undantagsfall har klubbledningen rätt att tillfälligt frångå gällande reservationer och bokningsregler i syfte att kunna säkra, för klubben, betydelsefulla event och grupper.

Under perioden 15 oktober till 28 mars finns inga reservationer.

Medlem

 • Medlemsspel ska alltid ankomstmarkeras via antingen shopen, golfterminal, OnTag eller MinGolf appen
 • Medlem som ej ankomst markerar eller avbokar sitt spel senast 1 timmar innan aktuell startid ses som No Show, se mer nedan under No Show.

Gäst

 • Gäst ska alltid ankomst anmäla sig och erlägga greenfee innan spel.
 • Gäst som ej avbokat sitt spel senast 12 timmar innan debiteras med 50% greenfee.
 • För gästgruppbokning, 12 personer eller fler (utan boende) gäller följande vid avbokning:
  5 dagar innan ingen avgift
  4–1 dagar innan 25 % av ord. greenfee
  Samma dag 50% av ord. greenfee

No Show

 • Om medlem, vid två eller fler tillfällen inte kommer till bokad starttid eller inte har avbokat densamma enligt avbokningsreglerna äger klubben rätt att stänga av medlemmen från att spela på banorna under en tvåveckorsperiod.
 • Om gäst inte kommer till bokad starttid eller inte har avbokat densamma enligt avbokningsreglerna äger klubben rätt att debitera gästen 50% av den aktuella greenfeeavgiften. För gästgrupper se ovan avbokningsregler.

Väderförhållande

Åska

Om gäst tvingas avbryta sin rond p.g.a. åska återbetalar vi dig med en greenfeebiljett som är giltig ett år från det datum som ni spelade.

Regn

Om gäst tvingas avbryta sin rond p.g.a. att greenerna svämmar över av vatten återbetalar vi dig med en greenfeebiljett som är giltig ett år från det datum som ni spelade

Frost eller Dimma

Vid frost förskjuts samtliga tider. Öppning av bana bestäms av Banchef eller Greenkeeper vilket innebär att de som jobbar i shop eller kansli inte har rätt att fatta beslut i dessa frågor. Även om det ibland kan vara frostfritt i klubbhusområdet så kan det finnas andra hål som är frostutsatta och detta beaktas när beslut om öppnande tas. Banchef meddelar till shop och
kanslipersonal när det är ok att spela igen. Samma regler gäller vid dimma

Handicapgränser för gäster

 • Erikstorp 41, max sammanlagt hcp i en och samma boll är 160. Medlemskap i golfklubb behövs.
 • Hildesborg 41, max sammanlagt hcp i en och samma boll är 160. Medlemskap i golfklubb behövs.
 • Korthålsbana ‐Pay & Play – alla är välkomna.

Introduktionskort

 • SGF:s och SkGF:s introduktionskort samt PGA, GAF och SGA kort kan nyttjas för besök hos oss på Landskrona Golfklubb i tjänste‐ och studiesyfte förutsatt att besöket anmälts minst en dag i förväg. Spel tillåts 1 ggr/år
 • Introduktionskorten kan ej användas vid tävling, företagsgolf eller i samband med hotellpaket.
 • Besöka ska alltid anmälas i förväg till info@landskronagk.se senast 1 dag innan spel.

Korthålsbana

 • Finns ingen tidsbokning
 • Korthålsbana kan stängas av klubbens pro p.g.a. av träningar med grupper

Golfbilar & Wattaride

 • Bilarna bokas via online bokning
 • Betalning erläggs alltid innan spel.
 • Ej avbokad bil debiteras med full avgift
 • Medlem som innehar årskort kan inte utgå från att bilar ska finnas reserverade. Först till kvarnprincip gäller.