Banstatus

Erikstorp

Banan är Öppen för spel.

Lägesförbättring på finklippta delen tillämpas, mer information finns i informationsskåpet vid 1:a tee!

Tidbokning gäller för samtliga tider.

Hildesborg

Banan är Öppen för spel.

Lägesförbättring på finklippta delen tillämpas, mer information finns i informationsskåpet vid 1:a tee!

Tidbokning gäller för samtliga tider.

Var uppmärksam på dagliga förändringar av Banstatus.

Rangen och korthålsbanan är öppen för träning och spel.

När banan är stängd förskjuts alla starttider. Det är banchefen som bestämmer banornas öppethållande. Han meddelar i sin tur via hemsida och till personalen i shopen när banorna eventuellt kan öppna.