Vi ser en kraftig ökning i smittspridningen i samhället och det är viktigt att alla tar del av den information och rekommendationer som ges ut från myndigheterna. Vårt gemensamma ansvar är att minska risken för smittspridning. Därför är det av största vikt att alla tar personligt ansvar för sin situation. Tillhör du en, av Folkhälsomyndigheten definierad riskgrupp ska du vara mycket försiktig med att delta i aktiviteter, där du träffar andra personer. Är du sjuk ska du givetvis stanna hemma tills du blivit frisk igen.

På nedan länkar kan ni läsa mer
Svenska Golfförbundet
https://golf.se/for-klubben/radgivning/Corona-riktlinjer-for-klubbar/
Folkhälsomyndigheten
https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Glöm inte att det är tillsammans som vi bromsar smittspridningen.

Medlemsansökan