Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden – Lägesförbättring

När en spelares boll ligger på någon del av spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre får spelaren ta lättnad en gång utan plikt genom att placera den utsprungliga bollen eller en annan boll i ett lättnadsområde och spela den från detta lättnadsområde:
– Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge
– Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten: 1 scorekort från referenspunkten, men med dessa begränsningar: får inte vara närmre hålet än referenspunkten och måste vara på spelfältet. När en spelare fortsätter enligt denna lokala regel måste spelaren välja en punkt att placera bollen på och använda proceduren för att återpalcera en boll enligt Regel 14.2b och 14.2e

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL, OM INGET ANNAT SÄGS I REGELN;
Matchspel – Förlust av hålet, Slagspel – Två slag.


16.1 Onormala banförhållanden
Under Covid-19 har vi infört lokala rekommendationer angående krattor i bunkrar. Vill man inte använda bunkerkrattor är det ok att jämna till sanden efter slaget med foten eller klubban. Detta innebär att andra spelare kan hamna med sin boll i ett onormalt banförhållande.
16.1c Lättnad för en boll i bunker
Om en spelares boll är i en bunker och det blir störande inverkan av ett onormalt banförhållande i detta fall att någon inte krattat efter sig får spelaren ta lättnad utan plikt för om bollen ligger i detta området.
En spelare får ta lättnad utan pliktenligt regel 16.1b, när: bollen ligger i ett ej krattat område som orsakats av en tidigare spelare som ej krattat med bunkerkratta eller försökt kratta med klubba eller fot.
– Lättnad: Bollen placeras inom en klubblängd
– Den närmast punkten för lättnad och lättnadsområdet måste vara i bunkern
– Om det inte finns någon sådan närmaste punkt för lättnad i bunkern får spelaren fortfarande ta denna lättnad genom att använda punkten för största möjliga lättnad i bunkern som referenspunkt

När en spelare fortsätter enligt denna lokala regel måste spelaren välja en punkt att placera bollen på och använda proceduren för att återplacera en boll enligt Regel 14.2b och 14.2e

Medlemsansökan