• Styrelse Landskrona golfklubb

Styrelse

Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningen/bolagets arbete samt att representera föreningen/bolaget i olika sammanhang. Styrelsen består av elva personer (Ordförande, sju Ledamöter och tre adjungerade från personalen (Klubbchef, Banchef & Ekonomiansvarig).

Karin Nileskog

Ordförande & ordf. Tävlingskommittén

Christer Hagsund

Skattmästare

Mikael Langbråten

Ledamot

Ola Sandgren

Ledamot & ordf. framtidsgruppen

Linnea Knutsson

Ledamot

Roger Håkansson

Ledamot & ordf. marknadskommittén

Marcus Hansson

Ledamot & ordf. juniorkommittén