Vår personal på Landskrona Golfklubb

Patrik Brorsson

Patrik Brorsson

Klubbchef

patrik@landskronagk.se
0418 – 44 62 60

Maria Anderberg

Maria Anderberg

Kanslichef

maria@landskronagk.se
0418 – 44 62 65

Magnus Bondesson

Magnus Bondesson

Marknads & Informationsansvarig

magnus@landskronagk.se
0418 – 44 62 66

Anders Jansson

Anders Jansson

Pro

anders@landskronagk.se
0418 – 44 62 60
070 – 299 20 21

Andreas Westerberg

Andreas Westerberg

Pro

andreas@landskronagk.se
0418-44 62 60
0708-136 110

Eric Blom

Eric Blom

Pro

eric@landskronagk.se
0418-44 62 60
0761-92 79 95

Mikael Wintoft

Mikael Wintoft

Banchef

mikael@landskronagk.se
0418 – 44 62 69

Håkan Nilsson

Håkan Nilsson

Head Greenkeeper

Elinor Bondesson

Elinor Bondesson

Greenkeeper

0418-44 62 69

Eric Laurenius

Eric Laurenius

Greenkeeper

0418 – 44 62 69
Jesper Hansson

Jesper Hansson

Greenkeeper

0418 – 44 62 69
Ulf Nilsson

Ulf Nilsson

Greenkeeper

0418 – 44 62 69
Patrik Karlsson

Patrik Karlsson

Greenkeeper

0418 – 44 62 69

Våra styrelsemedlemmar på Landskrona Golfklubb

Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningen/bolagets arbete samt att representera föreningen/bolaget i olika sammanhang. Styrelsen består av elva personer (Ordförande, sju Ledamöter och tre adjungerade från personalen (Klubbchef, Banchef & Ekonomiansvarig).

Jonas Ripa

Jonas Ripa

Ordförande

Christer Hagsund

Christer Hagsund

Skattmästare

Karin Nileskog

Karin Nileskog

Vice ordförande & ordf. tävlingskommittén

Ola Sandgren

Ola Sandgren

Ledamot & ordf. framtidsgruppen

Mikael Langbråten

Mikael Langbråten

Ledamot

Roger Håkansson

Roger Håkansson

Ledamot & ordf. marknadskommittén

Marcus Hansson

Marcus Hansson

Ledamot & ordf. juniorkommittén

Medlemsansökan