Då en del medlemmar tyckt det vara svårt att boka golfbil i samband med att man bokar sin starttid via MinGolf har vi tagit fram en instruktion.

Se länk nedan:

Instruktion boka golfbil på MinGolf

Medlemsansökan