Vi har fortsatt valt att informera via digitala filmer för att nå fler av våra medlemmar. I nedan två filmer informerar vi inför Höstårsmötet.

I del 1 informerar vi bl a om:

– Nuläge och reflektion

– Genomgång av medlemsundersökningen Players 1st.

Länk SE DEL 1 HÄR

I del 2 informerar vi bl a om:

– Verksamhetsplan

– Budget, investeringar och avgifter

– Övrigt

Länk SE DEL 2 HÄR

Medlemsansökan