Slutbesiktning Klubbhuset
Fredagen den 11 februari godkändes slutbesiktningen av klubbhuset, med vissa återstående åtgärdspunkter. Byggnaderna får dock först tas i bruk när vi erhållit ett tillträdesbevis. Det är först när vi erhållit detta tillträdesbevis som byggnaderna upphör att vara en byggarbetsplats.

Passagesystem – nyckelbrickor till gym & vagnbodar
Vi håller på att byta passagesystem på alla byggnader. Detta innebär att ni som har tillgång till gym/vagnbodar behöver hämta ut nya nyckelbrickor. Under kommande veckor behöver ni ha med er både den gamla och den nya nyckelbrickan för att komma in i vagnbodarna då de läsarna byts ut efterhand.
In till nya gymmet fungerar endast den nya nyckelbrickan.

Öppettider i shopen för att hämta ut ny nyckelbricka (ingång via sidodörren i gången):
Måndag 21/2 kl 09.00-10.00, kl 13.00-14.00 och kl 17.00-18.00
Tisdag 22/2 kl 08.00-09.00 och kl 13.00-14.00
Måndag 28/2 kl 08.00-09.00 och kl 13.00-14.00
Tisdag 1/3 kl 08.00-09.00 och kl 17.00-18.00

Gym
Första prioritet är att få igång gymmet när vi erhållit tillträdesbeviset. Vi kommer att skicka ut information via nyhetsbrev och sociala medier när gymmet öppnar.
Ni som har ett aktivt gymkort redan kommer också att behöva byta ut era nyckelbrickor enligt informationen ovan.

Shopen
Vi har en hel shop som ska inredas, därav räknar vi med att denna kommer ta längst tid att få färdigställd. Shopen är stängd under vecka 7 – 11 och öppnar till Grand Opening den 26 mars.

Incheckning vid spel & ladda rangekonto/rangekort
När ni ska spela och få utskrivna scorekort så sker detta via incheckningsterminalen i Brasseriet. Som vanligt kan ni även ankomstregistrera er via mobilen. Brasseriets dörr är öppet 07:50 – 18:00.

Vill ni ladda ert rangekonto/kort gör ni det enklast via GolfMore appen. Vill ni ha vår hjälp skickar ni ett mejl till info@landskronagk.se

Kansliet
Under tiden som de nya byggnaderna inreds nås kansliet via mejl eller telefon måndag till torsdag kl. 0900-1200 och 1300-1500.

Medlemsansökan