Ny säsong närmar sig även om det är mörkt och regnskurarna är frekventa, så närmar vi oss en ljusare del av året och förhoppningsvis snart golfspel.

Efter en mycket regnig höst där arbetet med driving rangens nya målområde inte kunnat färdigställas enligt tidsplanen så hoppas jag att temperaturen snart stiger några grader så att vi kan lägga resterande konstgräsytor.

Klubbhusbyggnationen är igång vilket känns härligt. Delar av gamla puttinggreen kommer att försvinna i samband med byggnationen och vi får nöja oss med halv green närmast shopen denna säsong. Ny puttinggreen kommer förhoppningsvis byggas under hösten -21.

Arbetet med våra gångvägar fortskrider och många av dessa är torra under sommaren och kräver bevattning för att vi ska höja kvalitén. Näst i tur är gångvägen mellan 6:ans green och 7:ans tee på Hildesborg. Tanken är att de flesta gångvägarna skall var gräsytor om det finns möjlighet, dock finns några besvärliga områden såsom vägen mellan 6:an och 7:an på Erikstorp. Där ser vi ingen annan möjlighet än att asfaltera vilket kommer att genomföras under våren.

Rensning av diket från inloppet vid 8:ans green på Erikstorp till utloppet i havet är avslutat. Oönskad vegetation är bortrensad.

Uppstamning av träd och buskar fortskrider löpande, ett extra ryck är gjort på 1:ans tee Hildesborg och popplarna runt driving rangen.

Även kompletterande dränerings- och bevattningsarbeten är påbörjade exempelvis dränering av 10:ans andra del av fairway på Hildesborg.

Mikael Wintoft

Medlemsansökan