SPELA LANDSKRONA GK

Förstklassig golf kräver goda förutsättningar

BOKA STARTTID PÅ MIN GOLF →

Banstatus:   - Erikstorp: Banan är stängd, nytt besked 25/1. - Hildesborg: Banan är stängd, nytt besked 25/1 .
Korthålsbanan stängd. Puttinggreen stängd. Uppdateras vid förändring av banstatus.

Golf som är familjär
och stimulerande

Landskrona Golfklubb erbjuder golf som är tillgänglig för alla. För oss är det viktigt att skapa en familjär känsla i en stimulerande miljö för en god livskvalité. Hos oss kan du spela golf på våra två högklassiga 18-hålsbanor, Erikstorp och Hildesborg med utsikt över Öresunds vackraste delar Ven och Danmark.

Utöver är vår anläggning komplett med en driving range, korthålsbana, två puttinggreener och en pitchinggreen, två restauranger, kiosk ute på banan, spa, minigolfbana, löparslinga, utomhusgym. Boende erbjuds i hus eller på 5-stjärnig camping med bara 150m till stranden. För dig som är golfgäst eller vill ha allt av det goda finns fler olika golfpaket att boka. Bilen låter du stå under hela din vistelse då det är gångavstånd till alla aktiviteter. Landskrona GK är helt enkelt en golfklubb i nordvästra Skåne som erbjuder allt på en och samma plats – för att du ska uppleva golfen på bästa sätt!

Aktuellt bokningsläge

SPELA LANDSKRONA GK

Högklassiga golfbanor i nordvästra Skåne

TÄVLINGAR

För dig som är redo för utmaningen

JUNIORER

Syftet med golf är att ha roligt

Övningsområden

På vårt övningsområde beläget 500m norr om klubbhuset hittar du en stor målgreen och en 6-håls korthålsbana där hålen är mellan 60-95m långa.

Här finns alla möjligheter att förbättra ditt närspel eller att bara ha trevligt en stund på vår korthålsbana. Scorekort till korthålsbanan finns att hämta ut på vårt kansli.

Som medlem och greenfeegäst använder du området fritt. För övriga kostar det 50kr/dag att nyttja.

Hole-in-One. Se hela listan här.

Lokala regler

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna i pärmen ”Lokala Regler” utanför kansliet Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out of bounds (Regel 18.2)
Intern Out of bounds  
 1. Vid spel av hål 10 på Hildesborg, på vänster sida, till vänster om vägen är de vita pinnarna definierade som out of bounds. Dessa pinnar behandlas som föremål för banans gräns under spel av hål 10. På alla andra hål är de oflyttbara tillverkade föremål. Regel 16-1a är då tillämplig.
2. Pliktområden (Regel 17)
 1. a) Om en spelare inte vet om spelarens boll är i pliktområdet framför tee på hål 15, Erikstorp, får spelaren spela en provisorisk boll enligt Regel 18.3 som har ändrats på detta sätt:
  När spelaren spelar den provisoriska bollen får spelaren välja lättnadsalternativet se Regel 17.1d. För att avgöra när den provisoriska bollen blir spelarens boll i spel eller om den måste eller får överges gäller Regel 18.3c med undantag för att:
 • När den ursprungliga bollen hittas i pliktområde inom tre minuters söktid. Får spelaren välja att antingen:
 • Fortsätta att spela den ursprungliga bollen som den ligger i pliktområdet och i så fall får den provisoriska bollen inte spelas.
  eller
 • Fortsätta att spela den provisoriska bollen och då får inte den ursprungliga bollen spelas.
 • När den ursprungliga bollen inte hittas inom tre minuters söktid eller om det är känt eller så gott som säkert att den är i pliktområde blir den provisoriska bollen spelarens boll i spel.

2.b) Denna lokala regel tillåter spelaren att använda en dropzon som ett extra lättnadsalternativ när:

 • En spelares boll är i pliktområdet på Hål 16 på Hildesborg, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att bollen blev liggande i pliktområdet.

I så fall får spelaren:

 • Ta lättnad enligt ett av alternativen i Regel 17.1d och lägga till ett slags plikt, eller
 • som ett extra alternativ, också genom att lägga till ett slags plikt, ta lättnad genom att droppa en boll i och spela den från den droppzonen. Den är belägen mellan dammarna ca 50m från Green
 3. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål
a) Mark under arbete
 1. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
 2. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszonen som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enlig regel 16.1f.
 3. Spelförbudszon:
  Unga träd identifierade med stödpinne. Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger i eller vidrör ett sådant träd eller att ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.
 4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.

 

Lokala bestämmelser

1. ÖVNINGSOMRÅDE

Regel 5.2 gäller för allt spel på banan.

2. BANPERSONAL
 1. Lämna alltid företräde åt all banpersonal.
 2. Absolut spelförbud råder i riktning mot banpersonal och mot arbetsfordon och banarbetsområde. Detta gäller även provsvingning i avvaktan på spel.
3. BAGVAGNAR

Bagvagnar skall dras utanför TEE, FOREGREEN, GREEN och GREENBUNKER.

4. KRATTA OCH BUNKER
 1. Bunker skall krattas väl efter spel.
 2. Krattan skall därefter läggas i sanden och i spelriktning samt så att krattan lätt kan nås från bunkerkanten.
5. NEDSLAGSMÄRKEN OCH ANDRA SKADOR PÅ GREEN
 1. För spel på banorna gäller att greenlagare är obligatorisk utrustning.
 2. Nedslagsmärken skall alltid repareras.
6. ENKEL BANVÅRD I ÖVRIGT
 1. Håll rent i naturen – Bagen med plastpåse är en bra ”papperskorg”. Miljöstation finns vid parkeringsplatsen vid drivingrangen.
 2. Använd inte klubba som stöd på green.
 3. Akta hålkanten ! Klubbhuvudet får inte användas för att ta upp bollen ur hålet.
 4. Tillse att greenytan ej rispas eller att grästufsar inte rivs upp av spikskorna under spelet på green. Sådana skador skall repareras när alla spelat färdigt.
 5. Grästorv uppslagen torv skall alltid läggas tillbaka, gäller både fairway och tee.
7. ÖVNINGSSPEL

För inspelsövningar, övningsputtning eller för bunkerslagsövningar mot green hänvisas till Övningsområdet (korthålsbanan).

8. NEDSATT SIKT

Spel får ej ske när sikt är mindre än 225 meter.

9. SPELORDNING
 1. Under högfrekvent tider äger TRE- och FYRbollar ”samma rätt” till banorna som TVÅ-bollar.
 2. Under tid då ”tidsbokning” gäller är det absolut förbjudet att tillämpa annan spelordning för start av spel på banornas 1:a tee.
10. KLÄDSEL

Klädsel skall vara vårdad och för allas trivsel är det inte tillåtet att spela på någon av banorna med bar överkropp eller i solbadsdräkt eller motsvarande. Detta gäller även i och intill klubbhuset.

11. BARNVAGNAR

På grund av olycksrisk får ej barnvagnar medföras vid spel på banorna. Små barn bör av samma skäl icke medföras vid spel eller i samband med övning på drivingrangen och övriga övningsområden.

12. OFFICIELL START-TID

Klockan utanför shopen är OFFICIELL TID för spel på banorna.

13. OTILLÅTEN DRIVER

En driver som medförs av enspelare måste ha ett klubbhuvud, identifierat med modell och loft, vilket finns med i den senaste förteckningen över godkända klubbhuvuden för drivers (”List of Confirming Driver Heads”) utgiven av R&A. Undantag: En driver med ett klubbhuvud tillverkat före 1998 behöver inte uppfylla detta krav.

14. HUNDAR
 1. Hundar får vistas i området kring klubbhuset, på golfbanan samt området för drivingrange och övningsbana. Däremot är hundar ej tillåtna i reception och klubbhus.
 2. Hundägare förutsätts visa hänsyn till andra golfspelare och hundar skall alltid hållas i koppel.
 3. Hundägare förutsätts att hålla god ordning på sin hund och bl.a. plocka upp hundträck när olyckan är framme. Du slänger hundträckspåsarna i osorterat avfall.
 4. Hundar får ej medtagas på tävling.
15. Kiosken

Fika gärna vid kiosken men håll din plats på banan.

Medlemsansökan