SPELA LANDSKRONA GK

Förstklassig golf kräver goda förutsättningar

BOKA STARTTID PÅ MIN GOLF →

Golf som är familjär
och stimulerande

Landskrona Golfklubb erbjuder golf som är tillgänglig för alla. För oss är det viktigt att skapa en familjär känsla i en stimulerande miljö för en god livskvalité. Hos oss kan du spela golf på våra två högklassiga 18-hålsbanor, Erikstorp och Hildesborg med utsikt över Öresunds vackraste delar Ven och Danmark.

Utöver är vår anläggning komplett med en driving range, korthålsbana, två puttinggreener och en pitchinggreen, två restauranger, kiosk ute på banan, spa, minigolfbana, löparslinga, utomhusgym. Boende erbjuds i hus eller på 5-stjärnig camping med bara 150m till stranden. För dig som är golfgäst eller vill ha allt av det goda finns fler olika golfpaket att boka. Bilen låter du stå under hela din vistelse då det är gångavstånd till alla aktiviteter. Landskrona GK är helt enkelt en golfklubb i nordvästra Skåne som erbjuder allt på en och samma plats – för att du ska uppleva golfen på bästa sätt!

Aktuellt bokningsläge

SPELA LANDSKRONA GK

Högklassiga golfbanor i nordvästra Skåne

TÄVLINGAR

För dig som är redo för utmaningen

JUNIORER

Syftet med golf är att ha roligt

Övningsområden

På vårt övningsområde beläget 500m norr om klubbhuset hittar du en stor målgreen och en 6-håls korthålsbana där hålen är mellan 60-95m långa.

Här finns alla möjligheter att förbättra ditt närspel eller att bara ha trevligt en stund på vår korthålsbana. Scorekort till korthålsbanan finns att hämta ut på vårt kansli.

Som medlem och greenfeegäst använder du området fritt. För övriga kostar det 50kr/dag att nyttja.

Hole-in-One. Se hela listan här.

Lokala regler

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3, Lokala Tävlingsvillkor samt följande Lokala Regler.

1. OUT OF BOUNDS – REGEL 18.2

1a. Intern out of bounds
Vid spel av hål 10, Hildesborg, är vänster sida av vägen till vänster, definierat av vita pinnar, out of bounds. Dessa pinnar behandlas som föremål för banans gräns under spel av hål 10. På alla andra hål är de oflyttbara tillverkade föremål enligt Regel 16.1.

2. PLIKTOMRÅDEN – REGEL 17

2a. Provisorisk boll för boll i pliktområde
Om en spelare inte vet om spelarens boll är i pliktområdet framför tee på hål 15, Erikstorp, får spelaren spela en provisorisk boll enligt Regel 18.3 som ändras på detta sätt:

När spelaren spelar en provisorisk boll får spelaren välja lättnadsalternativ enligt Regel 17.1d. För att avgöra när den provisoriska bollen blir spelarens boll i spel, eller om den måste eller får överges, gäller Regel 18.3c med undantag för att:

 • När den ursprungliga bollen hittas i pliktområde inom tre minuters söktid får spelaren välja att antingen:
  o Fortsätta att spela den ursprungliga bollen som den ligger i pliktområdet, och då får den
  provisoriska bollen inte spelas.
  eller
  o Fortsätta spela den provisoriska bollen, och då får den ursprungliga bollen inte spelas.
 • När den ursprungliga bollen inte hittas inom tre minuters söktid, eller om det är känt eller så gott som säkert att den är i pliktområdet, blir den provisoriska bollen spelarens boll i spel.

2b. Droppzon för boll i pliktområde
Om en boll är i pliktområdet på hål 16, Hildesborg, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och ett med ett slags plikt:

 • Ta lättnad enligt Regel 17.1 med 1 slags plikt eller
 • Som ett extra alternativ, med 1 slags plikt, droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen mellan dammarna. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3.

3. ONORMALA BANFÖRHÅLLANDEN – REGEL 16.1

3a. Mark under arbete
      • Skador i bunker orsakade av rinnande vatten.

 • Område markerade med heldragen vit linje.

4. SPECIELLA ELLER TVINGANDE LÄTTNADSFÖRFARANDEN.
4a. Spelförbudszon

 • Områden identifierade med blå-vit pinne är en spelförbudszon och skall behandlas som ett onormalt banförhållande. Lättnad utan plikt måste tas enligt Regel 16.1f.
 • Unga träd identifierade med stödpinnar är en spelförbudszon. Var som helst på banan, utom i ett pliktområde, när en spelares boll ligger i eller vidrör ett sådant träd, eller när ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för avsedd sving, måste lättnad utan plikt tas enligt Regel 16.1f.

5. GREEN – REGEL 13
5a. Begränsningar när en boll måste spelas om efter slag från green.

Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:

 • Spelaren
 • Klubban som användes av spelaren för att slå slaget
 • Ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort)

Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.
PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL: ALLMÄN PLIKT

 

Lokala tävlingsvillkor

 1. RÄTT ATT DELTAGA
  Medlem i erkänd golfklubb, svensk eller utländsk.
 2. HANDICAPGRÄNSER
  Spelare med Hcp 41.0- är ej tävlingsberättigad om inget annat anges.
 3. TEE
  Alla tävlingar spelas från valfritt tee om inget annat anges med undantag för Golfveckan.
  Anmäld tee gäller och kan ej ändras om tävlingen är lottad.
 4. ANMÄLAN
  Anmälan görs på MinGolf (www.golf.se), i terminalen på klubben eller på telefon 0418-44 62 60.
 5. ANMÄLNINGSTID
  Anmälningstiden går ut 09:00 två dagar före aktuell tävlingsdag. Därefter är anmälan bindande. Startlista finns att tillgå på MinGolf (www.golf.se) eller i receptionen på klubben.
 6. AVANMÄLAN
  Avanmälan görs på MinGolf (www.golf.se), i terminalen på klubben eller på telefon 0418-44 62 60. Anmäld spelare som inte avanmäler sig innan anmälningstidens utgång är skyldig att betala gällande startavgift.
 7. STARTAVGIFTER
  Startavgift skall betalas före start i shopen. Gällande startavgift: 125:- om inget annat anges.
 8. TÄVLINGSGREENFEE
  Tävlingsgreenfee skall betalas före start i shopen.
  Gällande tävlingsgreenfee: Senior 350:-, Junior 175:-
 9. SCOREKORT
  Scorekort skall hämtas i shopen senast 20 minuter innan angiven starttid då tävlingskansliet stänger.
 10. PRISUTDELNING
  Pristagare måste närvara personligen eller via anmält ombud, annars går priset vidare i resultatlistan. Om resultatet kvalificerar till nästa steg i en tävling, går icke närvarande spelare vidare, men inte priset.

Lokala bestämmelser

1. ÖVNINGSOMRÅDE

Regel 5.2 gäller för allt spel på banan.

2. BANPERSONAL

 1. Lämna alltid företräde åt all banpersonal.
 2. Absolut spelförbud råder i riktning mot banpersonal och mot arbetsfordon och banarbetsområde. Detta gäller även provsvingning i avvaktan på spel.

3. BAGVAGNAR

Bagvagnar skall dras utanför TEE, FOREGREEN, GREEN och GREENBUNKER.

4. KRATTA OCH BUNKER

 1. Bunker skall krattas väl efter spel.
 2. Krattan skall därefter läggas i sanden och i spelriktning samt så att krattan lätt kan nås från bunkerkanten.

5. NEDSLAGSMÄRKEN OCH ANDRA SKADOR PÅ GREEN

 1. För spel på banorna gäller att greenlagare är obligatorisk utrustning.
 2. Nedslagsmärken skall alltid repareras.

6. ENKEL BANVÅRD I ÖVRIGT

 1. Håll rent i naturen – Bagen med plastpåse är en bra ”papperskorg”. Miljöstation finns vid parkeringsplatsen vid drivingrangen.
 2. Använd inte klubba som stöd på green.
 3. Akta hålkanten ! Klubbhuvudet får inte användas för att ta upp bollen ur hålet.
 4. Tillse att greenytan ej rispas eller att grästufsar inte rivs upp av spikskorna under spelet på green. Sådana skador skall repareras när alla spelat färdigt.
 5. Grästorv uppslagen torv skall alltid läggas tillbaka, gäller både fairway och tee.

7. ÖVNINGSSPEL

För inspelsövningar, övningsputtning eller för bunkerslagsövningar mot green hänvisas till Övningsområdet (korthålsbanan).

8. NEDSATT SIKT

Spel får ej ske när sikt är mindre än 225 meter.

9. SPELORDNING

 1. Under högfrekvent tider äger TRE- och FYRbollar ”samma rätt” till banorna som TVÅ-bollar.
 2. Under tid då ”tidsbokning” gäller är det absolut förbjudet att tillämpa annan spelordning för start av spel på banornas 1:a tee.

10. KLÄDSEL

Klädsel skall vara vårdad och för allas trivsel är det inte tillåtet att spela på någon av banorna med bar överkropp eller i solbadsdräkt eller motsvarande. Detta gäller även i och intill klubbhuset.

11. BARNVAGNAR

På grund av olycksrisk får ej barnvagnar medföras vid spel på banorna. Små barn bör av samma skäl icke medföras vid spel eller i samband med övning på drivingrangen och övriga övningsområden.

12. OFFICIELL STARTTID

Klockan utanför shopen är OFFICIELL TID för spel på banorna.

13. OTILLÅTEN DRIVER

En driver som medförs av enspelare måste ha ett klubbhuvud, identifierat med modell och loft, vilket finns med i den senaste förteckningen över godkända klubbhuvuden för drivers (”List of Confirming Driver Heads”) utgiven av R&A. Undantag: En driver med ett klubbhuvud tillverkat före 1998 behöver inte uppfylla detta krav.

14. HUNDAR

 1. Hundar får vistas i området kring klubbhuset, på golfbanan samt området för drivingrange och övningsbana. Däremot är hundar ej tillåtna i reception och klubbhus.
 2. Hundägare förutsätts visa hänsyn till andra golfspelare och hundar skall alltid hållas i koppel.
 3. Hundägare förutsätts att hålla god ordning på sin hund och bl.a. plocka upp hundträck när olyckan är framme. Du slänger hundträckspåsarna i osorterat avfall.
 4. Hundar får ej medtagas på tävling.

15. Kiosken

Fika gärna vid kiosken men håll din plats på banan.

Medlemsansökan