Från och med november 2020 spelas fredagsgolfen/mixed tills vidare som sällskapsspel. Ingen startavgift!
Samling utanför klubbhuset/Brasseriet och inlämning av ifyllt scorekort till spelledaren senast kl. 08.15 då lottningen genomförs utomhus!
Spelledaren bestämmer spelform och lottar bollarna.
En spelare per boll rapporterar resultaten till spelledaren efter spelad runda!

Mer information: e-post  fbirgerolsson@gmail.com  mobil: 0708 52 28 67

Medlemsansökan