Här nedan finner ni två informationsfilmer där vi presenterar nuläget i klubben och resultatet av medlemsundersökningen Players 1st i del 1.
I del 2 går vi igenom budget, avgifter och övriga beslutspunkter inför Höstmötet 23:e november.

DEL 1

DEL 2

Medlemsansökan