På länken nedan kan ni spela upp vårens informationsmöte.

Mötet handlar bl a om verksamhetsplan för 2021 och framåt, ekonomi, information om våra banor, om- och tillbyggnationen av klubbhuset och medlemsundersökningen Players 1st.

LÄNK INFORMATIONSMÖTET

Medlemsansökan