Lektionspaket

Lektionspaketen kan utnyttjas med eller utan Trackman. Glöm inte att ange vilken typ av lektion du önskar vid bokning.

1-2 personer / tillfälle

Lektionerna måste utnyttjas under en 12-månaders period räknat från dagen du köper paketet.

Minipaketet:
Valfri mix av 25min och 50 min lektioner.
Totalt 75 minuter.
1-2 personer
1.250kr
Mediumpaketet:
Valfri mix av 25min och 50 min lektioner.
Totalt 125 minuter.
1-2 personer
1.995kr
Largepaketet:
Valfri mix av 25min och 50 min lektioner.
Totalt 250 minuter.
1-2 personer
3.795kr