Damkurs

Denna kurs är endast för damer.

Vi kommer ha olika tema på de 5 träningstillfällena. Varje tillfälle är 50min.

Lektion 1 Sving Rangen

Lektion 2 Närspel Gamla 2:an Hildesborg

Lektion 3 Närspel Gamla 2:an Hildesborg

Lektion 4-5 dubbellektion Putt/Sving Puttinggreen

Minst 3 personer, max 8 personer i varje grupp.

Pris 995:-/person

Kurs 1Lördag 15/4
Lördag 22/4
Lördag 29/4
Lördag 6/5
Lördag 6/5

kl 11.00-11.50
kl 11.00-11.50
kl 11.00-11.50
kl 11.00-11.50
kl 12.00-12.50
Kurs 2Torsdag 4/5
Tisdag 9/5
Torsdag 11/5
Tisdag 16/5
Tisdag 23/5

kl 09.00-09.50
kl 09.00-09.50
kl 09.00-09.50
kl 09.00-09.50
kl 09.00-09.50