• Damernas Onsdagsgolf

Damernas Onsdagsgolf

Ansvariga Damernas onsdagar
Anna Costache 070-745 17 66
Pia Siderup 070-461 08 60
Kerstin Ottosen 070-558 52 19
Eva Waldh 070-941 91 99
Ann Cathrine Petersson 070-877 25 04
Ylva Nordberg, eclectic 070-697 74 70
Annelie Heiskanen, eclectic 070-760 00 16

Tävlingarna är öppna för damer > 22 år, med hcp <54,0 och är medlemmar i Landskrona GK. Nationell Damdag är även öppen för gäster.

Anmälan till tävlingar görs i GIT via www.golf.se (Min golf) eller i receptionen. Anmälningstiden går ut som regel kl 09:00 dag före tävlingsdag. För Nationell Damdag tillämpas annan anmälningstid.

Startavgift är 40 kr om inget annat anges. Avgiften betalas i samband anmälan direkt i GIT eller via receptionen. Vid avanmälan före anmälningstidens utgång, återbetalas avgiften. Vid senare avanmälan sker ingen återbetalning.

Startlista publiceras som regel kl 12:00 dag före tävlingsdag.

Första start är kl 09:00/09:05 om inget annat anges. Scorekort hämtas i receptionen tävlingsdagen.

Klassindelning och spelform: Vi spelar i 3 klasser med hcp-gränser enligt Skånes Golfförbunds damsektion.

  • A-klass med hcp +8 – 22,9 spelar slaggolf alternativt 1 gång per månad slagtävling. Markeras med # i tävlingsprogrammet.
  • B-klass med hcp 23,0 – 29,9 spelar slaggolf.
  • C-klass med 30,0 – 54,0 spelar slaggolf (fr.o.m. 20220701).

Vid 1-4 spelare anmälda till en klass, slås denna klass ihop med närmaste klass. Vid enstaka tävlingar är spelformen Poängbogey (Pb) för samtliga klasser.

OBS! För att uppnå bra tempo på banan ska boll plockas upp när max antal erhållna slag har förbrukats. Då inga poäng kan erhållas vid Pb och då 5 slag över hålets par har slagits i Slaggolf (max 8, 9 resp 10 slag per hål med par 3, 4, resp 5).

Eftersits med prisutdelning hålls vid shotgun-starter, sponsrade tävlingar och vid lagtävlingar. För vissa tävlingar kan lunch beställas och betalas i samband att anmälan görs i GIT.

Prisutdelning för övriga tävlingar sker vid höstens avslutning. Resultat baseras på placering vid resp tävling. Antal poäng regleras av placering och antal deltagare vid varje tävling.

Ändringar i tävlingsprogrammet är förbehållet tävlingsledningen.